Επαγγελματίες Υγείας

Η Myriad προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών υγείας μια ευρεία φαρέτρα εξετάσεων για την εφαρμογή στην κλινική τους πράξη, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν στην εξατομικευμένη αξιολόγηση του κινδύνου που διατρέχουν οι ασθενείς τους σε μια δεδομένη σοβαρή ασθένεια καθώς επίσης τον προσδιορισμό της επιθετικότητας και της έκβασής της.

Οι εξετάσεις της Myriad μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να λάβουν εξατομικευμένες αποφάσεις θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών και να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία. 

Παρακαλούμε συνδεδείτε στο  (https://www.myriadgenetics.eu/healthcare-professional-treating-diseases/ ) για να ενημερωθείτε σχετικά με την κατηγορία εξετάσεων και την ασθένεια που σας ενδιαφέρει μέσω της ιστοσελίδας της Myriad Genetics International.

 

MYRIAD PROTM

 

H MYRIAD PROTM(www.myriadpro.com ) είναι η ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από την Myriad Genetics και η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες υγείας. Μέσω της MYRIAD PROTM έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε περισσότερο για τις τρέχουσες διαθέσιμες εξετάσεις της Myriad Genetics καθώς επίσης και για εκείνες τις εξετάσεις που θα είναι διαθέσιμες στο άμεσο μέλλον.

Πέραν των υπολοίπων πληροφορίων, παρέχονται πολύ χρήσιμα ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονικά  εργαλεία, μέσω όλων των ηλεκτρονικών συσκευών ( ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets, κινητών τηλεφώνων) , για την εφαρμογή στην κλινική πράξη από τους επαγγελματίες υγείας και πιο συγκεκριμένα:

 

  •  Πλήρως ενημερωμένη εφαρμογή για το Myriad myRISK Hereditary Cancer διαθέσιμα στο  App StoreTM και το Google PlayTM..  Επιπλεον πληροφορίες παρέχονται στο www.myriadpro.com/myrisk-app/   
  •  Διαχείριση του οικογενειακού ιστορικού, με δυνατότητα παραμετροποίησης στις ανάγκες σας,  στην ιστοσελίδα www.fht.myriad.com
  •  Ερωτηματολόγιο για τον κληρονομικό καρκίνο, επίσης με δυνατότητα παραμετροποίησης στις ανάγκες σας, στην ιστοσελίδα  www.hereditarycancerquiz.com  
  • Στοχευμένο εργαλείο για τον καταλληλότερο προσδιορισμό και την επιλογή ασθενών για έλεγχο του συνδρόμου Lynch στην ιστοσελίδα www.premm.myriad.com

 

Για να ενημερωθείτε εκτενέστερα μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα για το MYRIAD PRO στη σύνδεση    (www.myriadpro.com).

 

Ειδικά για την εξέταση EndoPredict® μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενώς στις ιστοσελίδες www.myriadgenetics.eu/products/endopredict/  &  www.endopredict.com

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι όροι αφορούν τον δικτυακό τόπο www.geneanalysis.eu. Ο δικτυακός τόπος www.geneanalysis.eu ανήκει στην εταιρία Gene Analysis και λειτουργεί αποκλειστικά από αυτήν.

Προϊοντα

Επικοινωνια