Προσεχή Προϊόντα ( Product Pipeline )

 

Η παρούσα ισχυρή παρουσία της Myriad στην αγορά είναι δομημένη στην διαχείριση της φιλοσοφίας διατηρώντας την προσοχή της στο μέλλον. Η μελλοντική πορεία της Myriad διαγράφεται εξαιρετική. Η φαρέτρα των μελλοντικών μοριακών εξετάσεών μας περιλαμβάνει πρωτοποριακές εξετάσεις οι οποίες θα καλύψουν σημαντικά κενά που υπάρχουν σήμερα στη διαχείριση σημαντικών ασθενειών. Οι υπό ανάπτυξη συνοδευτικές εξετάσεις στόχευσης (companion diagnostics) βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος. Επίσης, αναπτύσσεται σημαντικός αριθμός εξετάσεων που καλύπτει την ογκολογία, την δερματολογία, την ουρολογία, τις νευροεπιστήμες και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

 

Το παρακάτω διάγραμμα καταδεικνύει, το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται να διανυθεί μέχρι μια εξέταση να διατεθεί στην αγορά. Προτού μια εξέταση καταστεί εμπορικά διαθέσιμη, πρέπει να υπερπηδήσει έναν σημαντικό αριθμό εμποδίων που υπάρχουν όπως αρχικά είναι η ανακάλυψη των βιοδεικτών και η μετέπειτα διαδικασία της αναλυτικής και κλινικής επικύρωσής τους. 

 

 

 

 productpipeline en1

 • Vectra ® DA

 

 • myPath Melanoma

 • myPlan Lung Cancer

 • myChoice HRD

 • myPlan Renal Cancer

 • myChoice HRD PARP

 • myPath BiPolar

 • myRisk Schizophrenia

 • Juvenile RA

 • Psoriatic Arthritis

 • Ankylosing Spondylitis

 • myChoice Diabetes

 • RA Companion DX

 

Η επίτευξη του αρχικού στόχου δεν εγγυημένη ότι θα επιτευχθεί, όμως η φιλοσοφία της διοίκησης της Myriad είναι να διασπείρει αυτό τον κίνδυνο σε ένα ευρύ πεδίο πρωτοβουλιών, βασισμένη στην ορθές επιχειρηματικές πρακτικές και ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο.

Η Myriad διαθέτει την σημαντικότερη, από οποιαδήποτε άλλη εταιρία, φαρέτρα υπό ανάπτυξη εξετάσεων στην βιομηχανία της βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβάνοντας κλινικές εξετάσεις σε απαιτητικούς κλινικούς τομείς όπως η νεφρολογία, τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο διαβήτης και η νευροψυχιατρική.

Για να ενημερωθείτε με την πλήρη λίστα των προιόντων που θα διαθέτει η Myriad τα επόμενα χρόνια παρακαλώ επισκεφθείτε:  https://www.myriad.com/research-partnerships/research-at-myriad/pipeline/

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι όροι αφορούν τον δικτυακό τόπο www.geneanalysis.eu. Ο δικτυακός τόπος www.geneanalysis.eu ανήκει στην εταιρία Gene Analysis και λειτουργεί αποκλειστικά από αυτήν.

Προϊοντα

Επικοινωνια