Παραγγελία

 

Η παραγγελία των εξετάσεων της Myriad μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με την Gene Analysis και το δίκτυο των συνεργαζόμενων εργαστηρίων μοριακής βιολογίας.

 

Εάν ενδιαφέρεστε εσείς ή ο ιατρός σας να προχωρήσετε στην πραγματοποίηση στην υποβολή εξέτασης που προσφέρει η Myriad και χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Αποζημίωση

 

Πολλές τοπικές και πολυεθνικές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες στις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία μας αποζημιώνουν τις εξετάσεις μας.

Για να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες, παραμετροποιημένες αιτήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρίες και να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη σημαντική διαδικασία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι όροι αφορούν τον δικτυακό τόπο www.geneanalysis.eu. Ο δικτυακός τόπος www.geneanalysis.eu ανήκει στην εταιρία Gene Analysis και λειτουργεί αποκλειστικά από αυτήν.

Προϊοντα

Επικοινωνια