Προϊόντα

Η Myriad Genetics προσφέρει μια ευρεία σειρά γενετικών εξετάσεων έτσι ώστε να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να αξιολογήσουν τον εξαταμικευμένο κίνδυνο για την ανάπτυξη συγκεκριμένης νόσου, την επιθετικότητά της καθώς και τον προσδιορισμό των καταλληλότερων ασθενών για υποβολή σε στοχευμένη θεραπεία.

 

Κληρονομικός Καρκίνος

 

myrisk 

 

Το Myriad myRISK Hereditary Cancer είναι ένα πάνελ γονιδίων, για τον προσδιορισμό των κλινικά σημαντικά παθογόνων μεταλλαγών που συνδέονται με τον κληρονομικό κίνδυνο ανάπτυξης 8 μορφών καρκίνου. Ο συνδυασμός και η αξιολόγηση της γονιδιακής κατάστασης ΚΑΙ του προσωπικού/οικογενειακού ιστορικού σε κλινικά σημαντικό κίνδυνο και παρακολούθηση, το myRISK της Myriad αποτελεί την επόμενη γενιά γονιδιακής εξέτασης για τον κληρονομικό καρκίνο.

 

Κληρονομικός Καρκίνος του Μαστού και των Ωοθηκών

 

logoproducts

 

Η προβλεπτική εξέταση για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.

Η εξέταση BRACAnalysis® αξιολογεί τον εξατομικευμένο κίνδυνο ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού ή ωοθηκών βασισμένο στα γονίδια BRCA1 και BRCA2.

 

Κληρονομικός Καρκίνος Παχέος Εντέρου

colaris

Η προβλεπτική εξέταση για το σύνδρομο Lynch.

Η εξέταση COLARIS® αξιολογεί τον εξατομικευμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου και τον κίνδυνο μιας γυναίκας να αναπτύξει κληρονομικό καρκίνο της μήτρας/ενδομητρίου από την ανίχνευση παθογόνων μεταλλάξεων στα γονίδια MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM και MYH.


colarisap Η προβλεπτική εξέταση για τα σύνδρομα αδενοματώδους πολυποδίασης στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η εξέταση COLARIS AP® αξιολογεί τον εξατομικευμένο κίνδυνο ανάπτυξης κληρονομικής αδενοματώδους πολυποδίασης στον καρκίνο του παχέος εντέρου από την ανίχνευση παθογόνων μεταλλάξεων στα γονίδια APC και MYH.

 

 

Καρκίνος του Προστάτη

prolaris

Η προγνωστική εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη.

Το Prolaris® είναι μια μοριακή διαγνωστική εξέταση που υπολογίζει την έκφραση των γονιδίων που εμπλέκονται στην κυτταρική διαίρεση για να υπολογίσει την έκβαση της ασθένειας. Το Prolaris® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες κλινικές παραμέτρους για να καθορίσει την επιθετικότητα του καρκίνου του προστάτη.  Το αποτέλεσμα του Prolaris® παρέχει τον 10-ετή κίνδυνο για θάνατο από καρκίνο του προστάτη κατά τη διάγνωσή του ή την 10-ετή πιθανότητα για βιοχημική υποτροπή μετά την ριζική προστατεκτομή.

 

Προγνωστικό πάνελ γονιδιακής έκφρασης στον καρκίνο: Καρκίνος του Μαστού

endopredict

Το EndoPredict®είναι η πολύ-γονιδιακή εξέταση για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Το EndoPredict® είναι μια 2ης γενιάς εξέτασης έκφρασης γονιδίων που χρησιμοποιείται για τον  καθορισμό του κινδύνου υποτροπής μόνο με την χορήγηση ορμονοθεραπείας σε ασθενείς με ER-Θετικό και HER2 - αρνητικό καρκίνο του μαστού. Το EndoPredict® κατατάσσει τις ασθενείς σε 2 μόνο κατηγορίες κινδύνου, Υψηλό και Χαμηλό, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να προβλέψει την κοντινή (5-ετή) και απομακρυσμένη υποτροπή (10-ετή).

 

Συνοδευτικές Εξετάσεις Στόχευσης (Companion Diagnostics) – Καρκίνος των Ωοθηκών

tumorbracana lysis

Η companion diagnostic εξέταση στον ιστό των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών, για τον καθορισμό των γυναικών που μπορούν να ωφεληθούν από την θεραπεία των αναστολέων της PARP.

Η εξέταση Τumor BRACAnalysis CDx κατέχει την σήμανση CEmark ως companion diagnostic στον ιστό για τις ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών. Αυτή η εξέταση μπορεί να ανιχνεύσει έως και 50% περισσότερους ασθενείς με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Η ανάλυση των γονιδίων BRCA είναι απαραίτητη στις ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών για τον προσδιορισμό της υποκατηγορίας των γυναικών που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από την θεραπεία των αναστολέων της PARP.

 

Η Myriad Genetics εξακολουθεί να προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις:

 

   - MELARIS για την αξιολόγηση του εξατομικευμένου κινδύνου ανάπτυξης κληρονομικού μελανώματος από την ανίχνευση κληρονομικών μεταλλάξεων στο γονίδιο p16 ( επίσης καλείται CDKN2A ή INK4A ) και το οποίο σχετίζεται με το κληρονομικό μελάνωμα και τον καρκίνο του παγκρέατος. Οι παθογόνες μεταλλάξεις στο γονίδιο p16 αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος έως 50 φορές έως την ηλικία των 50.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε: www.myriad.com/products-services/hereditary-cancers/melaris/  

 

   - PANEXIA για την αξιολόγηση του εξατομικευμένου κινδύνου ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου στο πάγκρεας. Το PANEXIA είναι μια απλή εξέταση στο αίμα, αναλύωντας τα γονίδια PALB2 και BRCA2 , στα οποία ανιχνεύονται συχνότερα παθογόνες μεταλλάξεις σε οικογένειες με κληρονομικό καρκίνο στο πάγκρεας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε: www.myriad.com/products-services/hereditary-cancers/panexia/ 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι όροι αφορούν τον δικτυακό τόπο www.geneanalysis.eu. Ο δικτυακός τόπος www.geneanalysis.eu ανήκει στην εταιρία Gene Analysis και λειτουργεί αποκλειστικά από αυτήν.

Προϊοντα

Επικοινωνια