EndoPredict-logo
Gene Analysis

EndoPredict®

Το EndoPredict®  είναι μία δοκιμασία 2ης γεννεάς για τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου του μαστού η οποία συνδυάζει την προγνωστική και προβλεπτική δύναμη της Μοριακής Βαθμολογίας των 12-γονιδίων (12-gene Molecular Score) σε συνδυασμό με το μέγεθος του όγκου και την κατάσταση των διηθημένων ή μη λεμφαδένων.

Το EndoPredict® παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του 10-ετούς κινδύνου απομακρυσμένη υποτροπής, του οφέλους από τη χορήγηση χημειοθεραπείας και του κινδύνου όψιμης απομακρυσμένης υποτροπής στα 5-15 έτη για τις γυναίκες με ER θετικό, HER2 αρνητικό, πρώιμο καρκίνο μαστού με χορήγηση ενδοκρινικής θεραπείας για 5 έτη.

 

Μία Εξέταση – Τρεις Κλινικές Απαντήσεις για τις Ασθενείς με Καρκίνο Μαστού

Το EndoPredict® είναι η μόνη εξέταση που απαντά στις παρακάτω τρείς σημαντικές κλινικές ερωτήσεις…

 • Μπορεί να αποφευχθεί η χημειοθεραπεία; (εξατομικευμένος κίνδυνος στα 10 έτη1)
 • Ποιο είναι το απόλυτο όφελος από τη χημειοθεραπεία; ( εξατομικευμένο όφελος χημειοθεραπείας2)
 • Μπορεί να αποφευχθεί η επέκταση της ενδοκρινικής θεραπείας μετά τα 5 έτη; (εξατομικευμένος κίνδυνος έως τα 15 έτη3)

…για την επιλογή θεραπείας για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού.

To EndoPredict® και στη νεοεπικουρική θεραπεία

Μπορεί να βοηθήσει στη λήψη θεραπευτικής απόφασης για νεοεπικουρική χημειοθεραπεία (NaCT) ή νεοεπικουρική ενδοκρινική θεραπεία (NET).12

To EndoPredict® είναι μια προγνωστική και προβλεπτική εξέταση έκφρασης γονιδίων για ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς (ER+), αρνητικό ανθρώπινο επιδερμικό αυξητικό παράγοντα Τύπου 2 ( HER2), αρνητικά διηθημένους (Ν0) ή θετικά διηθημένους (1-3) λεμφαδένες, προεμμηνοπαυσιακές ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Αυτή η 2ης γεννεάς εξέταση συνδυάζει το μοριακό αποτέλεσμα με το μέγεθος του όγκου και την κατάσταση των λεμφαδένων για να παρέχει μεγαλύτερη προγνωστική και προβλεπτική δύναμη σε σχέση με άλλες εξετάσεις. 

 

Ανώτερη Προγνωστική Ικανότητα – Έμπιστα Εξατομικευμένα Αποτελέσματα

 

 • Προσδιορίζει τη μεγαλύτερη «αληθινή» ομάδα χαμηλού κινδύνου γυναικών με καρκίνο μαστού (4% εως 5.8& υποτροπή στα 10 έτη με 5 μόνο χρόνια ενδοκρινικής θεραπείας)1,3,4,5
 • Περισσότερο από το 70% των ασθενών με αρνητικά διηθημένους λεμφαδένες (N0)
 • Έως 30% με 1-3 διηθημένους λεμφαδένες
 • Οδηγεί σε σημαντική μείωση τις χημειοθεραπείας στην κλινική πράξη6,7,8
 • Περιλαμβάνει γονίδια πολλαπλασιασμού και ορμονικών υποδοχέων για την ακριβή αξιολόγηση τις πρώιμης και τις απομακρυσμένης υποτροπής9
 • Επικυρωμένη σε τέσσερις προοπτικές-αναδρομικές μελέτες (με σταθερά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων πληθυσμών ασθενών και σταθερά επίπεδα τιμής διαχωρισμού -cut off- κινδύνου) 1,2,3,4,10,11παρέχοντας επίπεδο τεκμηρίωσης 1  
 • Προσφέρει διττό αποτέλεσμα κατηγορίας κινδύνου (χαμηλού ή υψηλού κινδύνου) και εξατομικευμένο απόλυτο όφελος τις χημειοθεραπείας.
 • Παρέχει ταχεία αποτελέσματα εντός 2 ημερών όταν εκτελείται σε τοπικά εργαστήρια. Η εξέταση εκτελείται στην Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη με ISO15189 και το εργαστήριο συμμετέχει σε τακτικούς διεργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγει η Myriad Genetics.

 

Το EndoPredict® αποζημιώνεται στην Ελλάδα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει Φ.Ε.Κ. σε γυναίκες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Θετικοί οιστρογονικοί υποδοχείς (ER+)
 • Αρνητικό HER2/neu
 • Προ-εμμηνοπαυσιακές και μετ-εμμηνοπαυσιακές ασθενείς
 • Αρνητικοί ή έως 3 θετικοί διηθημένοι λεμφαδένες
 • Στάδιο όγκου 1-3
 • Μέγεθος όγκου pT1-4

 

Το EndoPredict® καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας τις Κύπρου και από Ιδιωτικές Ασφαλιστικές εταιρίες.

 

Το EndoPredict® παρέχει ολοκληρωμένο εξατομικευμένο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή που επιτρέπει την άμεση και έμπιστη λήψη απόφασης.

Το EndoPredict®συστήνεται από ΟΛΕΣ τις Κύριες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες ( NCCN, ASCO, ESMO, St. Gallen, AJJC, EGMT, NICE, AGO)

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Παρακαλώ επισκεφθείτε: https://endopredict.eu/low-test-report-sample/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί τις ή επισκεφθείτε www.endopredict.eu

 

Επιστημονικές Αναφορές

1.Filipits M. et al.: A New Molecular Predictor of Distant Recurrence in ER-Positive, HER2-Negative Breast Cancer Adds Independent Information to Conventional Clinical Risk Factors. Clin Cancer Res. 2011; 17(18):6012-6020

 1. Sestak I. et al.: Prediction of chemotherapy benefit by EndoPredict in patients with breast cancer who received adjuvant endocrine therapy plus chemotherapy or endocrine therapy alone. Breast Cancer Res Treat. 2019; 176:377-386
 2. Filipits M. et al.: Prediction of Distant Recurrence using EndoPredict among Women with ER+, HER2- Node- Positive and Node-Negative Breast Cancer Treated with Endocrine Therapy Only. Clin Cancer Res. 2019;25:3865-3872
 3. Buus et al. Comparison of EndoPredict and EpclinWithOncotype DX Recurrence Score for Prediction of Risk of Distant Recurrence After Endocrine Therapy. J Natl Cancer Inst. 2016 Jul 10; 108(11)
 4. Sestak I. et al.: Comparison of the Performance of 6 Prognostic Signatures for Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2018; 4(4):545-553
 5. Muller B.M. et al.: The EndoPredict Gene-Expression Assay in Clinical Practice – Performance and Impact on Clinical Decisions. PloSONE. 2013; 8(6): e68252
 6. Penault-Llorca et al.: A prospective multicenter non-randomized trial evaluating the effect of EndoPredict® (Epclin®) clinicogenomic test on treatment decision making among patients with intermediate clinical risk. SABCS 2016
 7. Ettl J. et al.: Decision Impact and feasibility of different ASCO-recommended biomarkers in early breast cancer: Prospective comparison of molecular marker EndoPredict and protein marker UPA/PAI-1. PLoSONE. 2017; 12(9): e0183917
 8. Dubsky P. et al.: The EndoPredict score provides prognostic information on late distant metastases in ER+/HER2- breast cancerpatients. BJC. 2013; 109, 2959–2964
 9. Dubsky P. et al.: EndoPredict improves the prognostic classification derived from common clinical guidelines in ER-positive, HER2-negative early breast cancer. Ann Oncol. 2013; 24:640-647
 10. Martin M. et al.: Clinical validation of the EndoPredict test in node-positive, chemotherapy-treated ER+/HER2− reast cancer patients: results from the GEICAM 9906 trial. BCR. 2014; 16:R38

The EndoPredict Score Predicts Response to Neoadjuvant Chemotherapy and Neoendocrine Therapy in Hormone Receptor-Positive, Human Edidermal Factor Receptor 2- Negative Breast Cancer Patients from ABCSG-34 Trial. Dubsky P. et al., European Journal of Cancer, published online June 2020

 1. Filipits M. et al.: A New Molecular Predictor of Distant Recurrence in ER-Positive, HER2-Negative Breast Cancer Adds Independent Information to Conventional Clinical Risk Factors. Clin Cancer Res. 2011; 17(18):6012-6020
 2. Sestak I. et al.: Prediction of chemotherapy benefit by EndoPredict in patients with breast cancer who received adjuvant endocrine therapy plus chemotherapy or endocrine therapy alone. Breast Cancer Res Treat. 2019; 176:377-386
 3. Filipits M. et al.: Prediction of Distant Recurrence using EndoPredict among Women with ER+, HER2- Node- Positive and Node-Negative Breast Cancer Treated with Endocrine Therapy Only. Clin Cancer Res. 2019;25:3865-3872
 4. Buus et al. Comparison of EndoPredict and EpclinWithOncotype DX Recurrence Score for Prediction of Risk of Distant Recurrence After Endocrine Therapy. J Natl Cancer Inst. 2016 Jul 10; 108(11)
 5. Sestak I. et al.: Comparison of the Performance of 6 Prognostic Signatures for Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2018; 4(4):545-553
 6. Muller B.M. et al.: The EndoPredict Gene-Expression Assay in Clinical Practice – Performance and Impact on Clinical Decisions. PloSONE. 2013; 8(6): e68252
 7. Penault-Llorca et al.: A prospective multicenter non-randomized trial evaluating the effect of EndoPredict® (Epclin®) clinicogenomic test on treatment decision making among patients with intermediate clinical risk. SABCS 2016
 8. Ettl J. et al.: Decision Impact and feasibility of different ASCO-recommended biomarkers in early breast cancer: Prospective comparison of molecular marker EndoPredict and protein marker UPA/PAI-1. PLoSONE. 2017; 12(9): e0183917
 9. Dubsky P. et al.: The EndoPredict score provides prognostic information on late distant metastases in ER+/HER2- breast cancerpatients. BJC. 2013; 109, 2959–2964
 10. Dubsky P. et al.: EndoPredict improves the prognostic classification derived from common clinical guidelines in ER-positive, HER2-negative early breast cancer. Ann Oncol. 2013; 24:640-647
 11. Martin M. et al.: Clinical validation of the EndoPredict test in node-positive, chemotherapy-treated ER+/HER2− reast cancer patients: results from the GEICAM 9906 trial. BCR. 2014; 16:R38

The EndoPredict Score Predicts Response to Neoadjuvant Chemotherapy and Neoendocrine Therapy in Hormone Receptor-Positive, Human Edidermal Factor Receptor 2- Negative Breast Cancer Patients from ABCSG-34 Trial.

 1. Dubsky P. et al., European Journal of Cancer, published online June 2020

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Η λήψη έμπιστης απόφασης έχει ως βάση την αναγνώριση των πραγματικά χαμηλού κινδύνου ασθενών.

Η ακριβής αξιολόγηση του κινδύνου μπορεί να βοηθήσει τις ασθενείς με χαμηλού κινδύνου νόσο να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία. Το EndoPredict® ενσωματώνει τη γονιδιακή έκφραση με κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά για να προσδιορίσει ένα μεγάλο πληθυσμό ασθενών που είναι πραγματικά χαμηλού κινδύνου.

Το EndoPredict® έχει επικυρωθεί ανεξάρτητα για να παράγει ισχυρά 10-ετή αποτελέσματα

Το EndoPredict® έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας σταθερά κριτήρια επιλογής ασθενών τόσο στον αρχικό πληθυσμό του σχεδιασμού της εξέτασης όσο και στις ανεξάρτητες μελέτες επικύρωσης. ER+, HER2- ασθενείς, με αρνητικούς (Ν0) και θετικούς (Ν+) διηθημένους λεμφαδένες. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 5 μόνο έτη ενδοκρινικής θεραπείας.

 

Το EndoPredict® προσδιορίζει σταθερά σε όλες τις μελέτες τον κίνδυνο υποτροπής στις ασθενείς με αρνητικούς (Ν0) και θετικούς (Ν+) διηθημένους λεμφαδένες.

ΟΨΙΜΗ / ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

 

 • Το EndoPredict® προβλέπει με ακρίβεια της όψιμη και την απομακρυσμένη υποτροπή.
 • Συμπεριλαμβάνει στον αλγόριθμό της γονίδια πολλαπλασιασμού καθώς και γονίδια που έχουν σχέση με τους οιστρογονικούς υποδοχείς που συνδέονται με την απομακρυσμένη υποτροπή.
 • Οι εξετάσεις 2ης γεννεάς περιλαμβάνουν γονίδια που προβλέπουν την όψιμη και την απομακρυσμένη υποτροπή.
 • Όψιμη υποτροπή ορίζεται ως η υποτροπή που συμβαίνει μέσα στα 5 πρώτα έτη μετά την αρχική διάγνωση.
 • Απομακρυσμένη υποτροπή ορίζεται ως η υποτροπή που συμβαίνει μετά τα 5 έτη μετά την αρχική διάγνωση.

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Συνοπτικά

 • Επικύρωση οφέλους από τη χημειοθεραπεία

–  Περισσότεροι από 3700 με ER+, HER2- καρκίνο μαστού

–  Χορήγηση θεραπείας με τα τρέχοντα χημειοθεραπευτικά σχήματα ( συμπεριλαμβανομένων και ταξανών)

 • Ασθενείς με αποτέλεσμα Χαμηλού Κινδύνου από το EndoPredict® δεν ωφελήθηκαν από την προσθήκη χημειοθεραπείας
 • Ασθενείς με αποτέλεσμα Υψηλού Κινδύνου είχαν μεγαλύτερο όφελος από τη χημειοθεραπεία

Αποτελέσματα

 • Ασθενείς με EndoPredict® αποτέλεσμα χαμηλού κινδύνου δεν οφελήθηκαν από την προσθήκη χημειοθεραπείας.
 • Ασθενείς με υψηλότερο αποτέλεσμα EndoPredict® είχαν μεγαλύτερο όφελος από τη χημειοθεραπεία.
 • Τα βασικά δημογραφικά στοιχεία για τις δύο όμαδες ασθενών εμφανίζοντα στον Πίνακα 1.
 • Η μέση παρακολούθηση για τις ασθενείς που έλαβαν μόνο ΕΤ ήταν 9.6 έτη (IQR0-10.0) vs. 9.2 έτη (7.5-10.0) για εκείνες που έλαβαν ET+C.
 • Σαφής διάκριση του κινδύνου στα 10 έτη μεταξύ των ασθενών που έλαβαν μόνο ET ( ενδοκρινική θεραπεία ) vs ET+C ( ενδοκρινική πλέον χημειοθεραπεία ) καθώς το αποτέλεσμα του EndoPredict® αυξάνει (Σχήμα 2).
 • Η αλληλεπίδραση μεταξύ του EPclin και της θεραπείας ήταν σημαντική (P=0.02).

Συμπεράσματα

 • Ασθενείς με υψηλά EPclin score στην ομάδα που έλαβε ET+C είχε σημαντικά μειωμένο κίνδυνο απομακρυσμένης υποτροπής στα 10 έτη σε σχέση με την ομάδα ασθενών που έλαβε μόνο ET.
 • Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον κίνδυνο υποτροπής στα 10 έτη μεταξύ των ασθενών που έλαβαν μόνο ET alone Vs ET+C και είχαν χαμηλά EPclin scores (<3.3 low risk cut-off).
 • Η αλληλεπίδραση μεταξύ του EPclin και της θεραπεία ήταν σημαντική (P=0.02).
 • Δυνητικό όφελος από την προσθήκη χημειοθεραπείας στις ασθενείς με υψηλά EPclin score.
 • Ασθενείς με υψηλότερα EPclin score έχουν ακόμη υψηλότερο όφελος από τη χημειοθεραπεία.
 • Τα αποτελέσματα καταδυκνείουν την προβλεπτική αξία του EPclin στις γυναίκες με ER- θετικό, HER2 αρνητικό καρκίνο μαστού.

Αναφορές

 1. Sestak I. et al.: Breast Cancer Res Treat. 2019; 176:377-386; 2. Dubsky et al., 2012; 3. Buus et al., 2017; 4. Martin et al., 2014

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (5-15 έτη)

 

Συνοπτικά

 • Το EndoPredict® είναι η μόνη προγνωστική και προβλεπτική εξέταση που παρέχει τον κίνδυνο υποτροπής εώς τα 15 έτη για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της απόφασης για παράταση της ενδοκρινικής θεραπείας μετά τα 5 έτη.
 • Οι ασθενείς που κατατάσσονται με το EndoPredict® ως χαμηλού κινδύνου έχουν σταθερό κίνδυνο υποτροπής 4% στα 5-15 έτη
 • Οι ασθενείς με χαμηλότερο κίνδυνο με το EndoPredict® στα 5-15 έτη είναι απίθανο να ωφεληθούν από την παράταση της ενδοκρινικής θεραπείας

Συμπεράσματα

 • To EPclin πέτυχε στην πρόβλεψη του κινδύνου της όψιμης (0-10 έτη) και της απομακρυσμένης (5-15 έτη) υποτροπής για τις ασθενείς τόσο με αρνητικούς όσο και με θετικούς διηθημένους λεμφαδένες.
 • Αυτή η ανάλυση με μεγαλύτερη παρακολούθηση στις προηγούμενες δημοσιευμένες κοόρτες 2-5επιβεβαιώνει ότι το EPclin μπορεί να αναγνωρίσει μια μεγάλη ομάδα ασθενών που έχουν χαμηλό κίνδυνο απομακρυσμένης υποτροπής μετά τα 10 έτη και οι οποίοι μπορούν να λάβουν επαρκή θεραπεία με μόνο 5 έτη ενδοκρινική θεραπεία.
 • Η αναπαραγωγή αυτών των αποτελεσμάτων για την απομακρυσμένη υποτροπή (5-15 έτη) καταδεικνύει ότι το EPclin είναι επίσης σημαντικό στην λήψη της απόφασης στην επιλογή των ασθενών που μπορούν να αποφύγουν με ασφάλεια την επέκταση της ενδοκρινικής θεραπείας.

Αναφορές

 1. Filipits M. et al.: Clin Cancer Res. 2019;25:3865-3872; 2. Filipits et. al. Clin Cancer Res 2011;17(18): 6012-20; 3. Dubsky et. al. Br J Cancer 2013;109(12): 2959-64; 4. Dubsky et. al. Ann Oncol 2013;24(3): 640-7; 5. Fitzal et.al. Br J Cancer 2015;112(8): 1405-10; 6. Buus et.al. J Natl Cancer Inst. 2016;108(11); 7. Sestak et.al. JAMA Oncol. 2018;4(4):545-553

To EndoPredict® Score Προβλέπει την Ανταπόκριση στη Νεοεπικουρική Χημειοθεραπεία και Νεοενδοκρινική Θεραπεία

 

Το EndoPredict® είναι η μόνη προβλεπτική και προγνωστική εξέταση γονιδιακής έκφρασης η οποία απαντά σε τρεις σημαντικές κλινικές ερωτήσεις στις ασθενείς με αρνητικούς (Ν0) και θετικούς (Ν+) διηθημένους λεμφαδένες: Ποιος είναι ο κίνδυνος υποτροπής στα 10 έτη; Ποιο είναι το όφελος της χημειοθεραπείας; Ποιος είναι ο κίνδυνος απομακρυσμένης υποτροπής στα 5-15 έτη;

Σε πρόσφατη δημοσιευμένη προοπτική μελέτη το EndoPredict® (EP) 12-Gene Molecular Score (MS) έδειξε να είναι σημαντικός προβλεπτικός δείκτης ανταπόκρισης στην νεοεπικουρική χημειοθεραπεία (NaCT) και νεοεπικουρική ενδοκρινική θεραπεία (NET) για ασθενείς με πρώϊμο καρκίνο μαστού και θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (ΗR+), αρνητική έκφραση του γονιδίου ΗΕR2.

Η ανάλυση συμπεριέλαβε  217 ασθενείς με ΕR+, HER2- όγκους που συμμετέχουν στη μελέτη ABCSG-34. Οι ασθενείς έλαβαν είτε NaCT (8 κύκλους σχήματα χημειοθεραπείας με ανθρακυκλίνη/ταξάνη) ή NET (6 μήνες με λετροζόλη) βάσει της εμμηνοπαυσιακής κατάστασης, της έκφρασης των ορμονικών υποδοχέων, τον βαθμό του όγκου και της Ki67. Εξετάστηκαν οι βιοψίες με το EndoPredict® για να παράγουν το EP 12-Gene MS.  Ο αρχικός στόχος ήταν το υπόλοιπο ορίων εκτομής στο χειρουργείο.

Ασθενείς με χαμηλου-κινδύνου EP-12-Gene MS σπανίως ανταποκρίθηκαν με σημαντική μείωση του όγκου μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία (Nact) αλλά είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στην νεοεπικουρική ορμονοθεραπεία (ΝΕΤ)

 

Ασθενείς με υψηλού-κινδύνου EP 12-Gene MS σπανίως ανταποκρίθηκαν στη νεοεπικουρική ορμονοθεραπεία (NET) και είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία (NaCT).

Η βασική κλινική αξία της μελέτης είναι η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία του EP 12-Gene MS, καταδεικνύοντας ότι οι ασθενείς με χαμηλού-κινδύνου EP 12-Gene MS έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να επιτύχουν καλή παθολογανατομική ύφεση του όγκου μετά τη NaCT αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα να ανταποκριθούν στη NET. Αυτό είναι κλινικά σχετικό για τον σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης. Εντούτοις, η διατήρηση του μαστού είναι απίθανο να επιτευχθεί από τη NaCT στις ασθενείς που έλαβαν χαμηλού-κινδύνου EP 12-Gene MS.

Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι το υψηλό EP 12-Gene MS σχετίζεται πολύ με την φτωχή ανταπόκριση του όγκου στη NET. Η επικουρική ορμονοθεραπεία παραμένει σημαντική θεραπεία σε αυτές τις ασθενείς αλλά η νεοεπικουρική ορμονοθεραπεία είναι πολύ απίθανο να ωφεληθούν ως προς την μείωση του μεγέθους του όγκου.

Το EP 12-Gene MS μπορεί να προσθέσει αξιόλογη πληροφορία για να βοηθήσει στην εξατομικευμένη επιλογή νεοεπικουρικής θεραπείας. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του EndoPredict®  όταν η ένδειξη νεοεπικουρικής θεραπείας είναι ακόμη πιο κρίσιμη.

Αναφορά:The EndoPredict Score Predicts Response to Neoadjuvant Chemotherapy and Neoendocrine Therapy in Hormone Receptor-Positive, Human Edidermal Factor Receptor 2- Negative Breast Cancer Patients from ABCSG-34 Trial. Dubsky P. et al., European Journal of Cancer, published online June 2020

EndoPredict® Δεδομένα από Προοπτική-Προοπτική Μελέτη

First prospective outcome data for the second-generation multigene

test EndoPredict® in ER-positive/HER2-negative breast cancer

Ettl J. et al. Archives of Gynecology and Obstetrics 2020

Η μελέτη, από το Technical University Munich, είναι μια προοπτική-προοπτική μελέτη ανάλυσης 373 ασθενών που η απόφαση χορήγησης θεραπείας βασίστηκε στο αποτέλεσμα EPclin. Τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν αφορούν μέση παρακολούθηση 41.6 (1.6-65.9)  μηνών.

Αυτή η ανεξάρτητη μελέτη επιβεβαιώνει εκείνα τα δεδομένα που γνωρίζουμε από τις προοπτικές-αναδρομικές μελέτες επικύρωσης του EndoPredict®:

 

 • Μεγάλο ποσοστό ασθενών χαμηλού κινδύνου: i) Συνολικά:64% ii) Αρνητικούς Λεμφαδένες (pN0) 76% iii) 1 Θετικά διηθημένους λεμφαδένα (pN1): 24%
 • Η ελεύθερης μετάστασης επιβίωση στα 3 έτη: DMFS 99,6%.
 • Αύξηση 5 φορές του κινδύνου απομακρυσμένης υποτροπής στις ασθενείς με υψηλού-κινδύνου EPclin σε σύγκριση με τις χαμηλού-κινδύνου EPclin.
 • Όφελος χημειοθεραπείας για τις ασθενείς με υψηλού-κινδύνου EPclin 

EndoPredict® Vs Άλλες Μοριακές Υπογραφές

 

EndoPredict® online APP

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ – EndoPredict® online APP

Η απεικόνιση της λειτουργίας του EndoPredict® στο διαδίκτυο μέσω της online APP βοηθά στην κατανόηση του προσδιορισμού του κινδύνου στις ασθενείς με καρκίνο μαστού. Η εξέταση αποτελείται από το μοριακό αποτύπωμα που προσδιορίζεται από την γονιδιακή έκφραση του όγκου και το οποίο συνδυάζεται με το κλινικά δεδομένα του όγκου.

https://app.endopredict.com/index.html

Το EndoPredict online APP απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1) Πώς επηρεάζουν τα διάφορα γονίδια την πρόγνωση του όγκου;

2) Πώς το μοριακό αποτύπωμα και τα κλινικά δεδομένα του μεγέθους του όγκου και της κατάστασης των λεμφαδένων συμβάλλουν στο αποτέλεσμα EPclin score;

3) Ποιο είναι το προσδοκώμενο όφελος από τη χημειοθεραπεία;