Νέα από το ASCO 2021

png

Προσδιορίζει της Προ-Εμμηνοπαυσιακές Ασθενείς που Μπορούν να Αποφύγουν τη Χημειοθεραπεία με Ασφάλεια

Περαιτέρω Επιβεβαίωση για τη Χρήση του EndoPredict® σε Νεαρές Ασθενείς.
Πρόσφατα δεδομένα που ανακοινώθηκαν στο ASCO 2021 επανεπιβεβαίωσαν την ικανότητα αξιόπιστης πρόγνωσης που παρέχεται από το τEndoPredict® για μακρόχρονο χρονικό διάστημα. Σε μελέτη με 385 προ-εμμηνοπαυσιακές ασθενείς με έως 3 διηθημένους λεμφαδένες, που έλαβαν ενδοκρινική θεραπεία μόνο και μέση παρακολούθηση 9.7 έτη, το EndoPredict® προσδιόρισε με επιτυχία τα 2/3 των ασθενών με χαμηλό κίνδυνο απομακρυσμένης μετάστασης που θα μπορούσαν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία.

• 65% των ασθενών ταξινομήθηκαν ως χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με το EPclin.
• Η ομάδα των ασθενών που ταξινομήθηκαν ως χαμηλου κινδύνου από το EPclin είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά απομακρυσμένης υποτροπής σε συγκρίση με εκείνες τις ασθενείς που έλαβαν αποτέλεσμα EPclin υψηλού κινδύνου (24%)
• Το αποτέλεσμα EPclin Risk Score συνδέεται ισχυρά με τον 10-ετή ελευθέρας υποτροπής κινδύνου (DRFS) ανεξαρτήτως από την κατάσταση των λεμφαδένων.
Το EndoPredict® είναι επικυρωμένο για μετ-εμμηνοπαυσιακές και προ-εμμηνοπαυσιακές ασθενείς. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν της σημασία υποβολής στη δοκιμασία EndoPredict® για τις προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ER+, HER2- Καρκίνο Μαστού.